به فروشگاه خودتان خوش آمدید. رحیمی 09120212813

جابجایی و بازگشایی


 

در صورت نیاز به جابجایی، تعمیرات و یا بازگشایی گاوصندوق های بانکی، خانگی، اداری تیم جابجایی ورزیده و متخصصین بازگشایی قابل اعتماد را خدمتتان ارسال کرده و عملیات را به نحو احسن انجام می دهیم.

هزینه های جابجایی و تعمیرات پس از بررسی مورد اعلام می گردد.

 

 

لطفا چند لحظه صبر کنید